Cybex for Scuderia Ferrari játékszabályzat

 1. A játék szervezője

A www.instagram.com/brendonhungary rajongói oldalon meghirdetett nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője a Brendon Gyermekáruházak Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99.) (továbbiakban: ”Szervező”).

 1. A játék leírása

A Játék során a Szervező nyereményjátékot hirdet meg, melyben arra kéri a játszani szándékozókat, hogy a Szervező által megjelölt 3 budapesti áruház valamelyikében készítsen fotót az arra kijelölt helyen, kövesse a brendonhungary elnevezésű Instagram oldalt és a fotót töltse fel saját instagram oldalára a #cybexferraribrendon hashtaggel. A Szervező a nyertest véletlenszerűen, sorsolás útján választja ki.

A kijelölt áruházak:

 • Budapest, Váci út 168. alatti Brendon Babaáruház
 • Budaörs, a Tesco kijáratnál – Malomkő u. 7 az M1/M7 közös bevezetőjénél található áruház
 • Budapest, 1239. Bevásárló u. 4. Buy-Way Soroksár, az M5 bevezetőjénél

 A játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban kizárólag 16. életévét betöltött, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy vehet részt, aki nyilvános Instagram profillal rendelkezik, követi a brendonhungary Instagram oldalt és a 2-es pontban megfogalmazott módon tölti fel a képet saját Instagram oldalára a #cybexferraribrendon hashtag megjelölésével.

3.2 A Játékosok által feltöltött fotókat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése és az általános jó ízlésnek való megfelelés szempontjából a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt leadó Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja, a jelentkezését törölheti.

3.3 A Szervező kizárja a Játékból azt a kommentet,

 1. a) amely obszcén, erotikus, közszemérmet vagy más vallását, származását, nem identitását sértő képi vagy szöveges elemet, netán tiltott önkényuralmi jelképet tartalmaz vagy más büntető törvénykönyvbe e ütköző tartalmat hordoz, vagy bárki számára sértő, megalázó, vagy zaklató tartalmú;
 2. b) a Szervezőre, annak termékeire, munkavállalóira vagy a Szervező oldalát követő személyekre nézve sértő jellegű;
 3. c) a Szervező vagy a Szervező által forgalmazott termékek konkurenciáját jelenít meg bármely formában.

3.4. A játékban való részvétellel a Játékos kifejezetten tudomásul veszi, hogy a feltöltött fényképet a Szervező bármikor megoszthatja illetve más közösségi média felületen is publikálhatja. A nyereményjátékban feltöltött fotón esetlegesen megjelenített kiskorú gyermekek megjelenítéséhez a Játékos kifejezetten hozzájárul.

 1. A játék időtartama

A Játék időtartama: 2019. május 24-től - június 30-ig tart.

 1. Játék menete, nyeremények

5.1 Egy Játékos a Játék időtartama alatt egy, a játékszabályoknak megfelelő fotó feltöltésével vehet részt a sorsoláson.

5.2 A nyertes fotó kiválasztása véletlenszerű sorsolás útján történik. A kiválasztás jellegét a Játékos elfogadja. A döntés ellen panasszal nem élhet.
A sorsolás időpontja: 2019. július 1. 10:00 óra. Helyszíne: a Szervező székhelye.

5.3 A Szervező egy elsődleges nyerteset és egy tartalék nyertest sorsol ki.

5.4 Az elsődleges nyertest a Szervező legkésőbb a sorsolást követő első munkanapon, Instagram privát üzenetben értesíti és egyezteti a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertes az üzenetre 48 órán belül nem reagál, úgy a Szervező a fenti módon felveszi a kapcsolatot a tartalék nyertessel.

5.5 A Játékos kifejezetten elfogadja, hogy a nyertes nevét és a nyertes fényképet a Szervező a saját Instagram oldalán nyilvánosságra hozza.

5.5 A Nyeremény:

a.) 100 000 Ft értékű Cybex utalvány, amelyet a Szervező a nyertesnek elektronikus úton juttat el. Az utalványt bármilyen Cybex termék megvásárlására lehet felhasználni bármelyik Brendon Babaáruházban. Az utalvány érvényességi és beváltás határideje: 2019. július 31. Az utalvány a https://www.brendon.hu webáruházban nem érvényesíthető.

b.) A Nyeremény készpénzre nem váltható át.

c.) A nyertes Játékos minden esetben köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy az adott nyeremény átadására megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

5.6 Nem jogosult a nyeremény átvételére az a Játékos, aki a jelen Játékszabályzat szerinti adatvédelmi hozzájárulását a 7. pont alkalmazásával a nyereményre való jogosultság megállapítását megelőzően visszavonja, illetve kéri személyes adatainak törlését.

 1. Adózás

A Nyereményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.Adatvédelem

7.1 A Szervező által a jelen szabályzattal meghirdetett nyereményjátékban való részvétel és személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása. Az adatkezelés célja kizárólag a nyereményjátékban való részvétel, a Játékosokkal való kapcsolattartás.

7.2 A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás vagy korlátozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

 1. Játékból kizárás esetei, felelősség

8.1 A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és közeli hozzátartozói.

8.2 A jelentkezések hiányosságáért/hibájáért, a Nyeremény nyertességének értesítéséről a nyertes Játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.3 A jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Szervező jogosult jelen Játékszabályzat alkalmazására, értelmezésére, módosítására, illetve a jelen Játékszabályzat végrehajtásával kapcsolatos vagy a Játékszabályzatban nem szabályozott valamennyi kérdés elbírálásra.

8.4 A Szervező elismeri, hogy a promóciós célú nyereményjátékokat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, valamint a promóció nem kapcsolódik semmilyen formában a Facebook-hoz, mint céghez.

8.5 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

 

Budapest, 2019. május 13.

Brendon Gyermekáruházak Kft.

Szervező

Feliratkozás hírlevélre
Hétről hétre tanácsokkal segítünk, megtudhatod mi történik a babáddal és veled.
Mikor érkezik a baba?

Kérjük használj más böngészőt!

Az általad használt böngészőn (Internet explorer) ez az oldal sajnos nem működik. Kérjük próbáld meg egy másik böngészőben! Köszönjük!