Babablog

A CSED, azaz a csecsemőgondozási díj

A CSED, azaz a csecsemőgondozási díj biztosítási jogviszonyhoz kötött, gyermek születése esetén a szülési szabadság megfelelő időtartamára járó pénzügyi ellátás.

Amellett, hogy a gyermek érkezése óriási öröm és boldogság, nem kis anyagi megterhelést is jelent a család számára. A babakelengye-lista igen hosszú, és minden szükséges babaholminak a beszerzése komoly tétel a családi költségvetésben. Ebben a helyzetben nem mindegy, hogy miből gazdálkodhatunk, milyen támogatási lehetőségek vannak. A CSED, a csecsemőgondozási díj a szülési szabadság ideje alatt igényelhető pénzbeli ellátás. Mi kell a CSED igényléséhez? Hány napig jár a CSED? Ebben a cikkben körbejárjuk a csecsemőgondozási díjjal kapcsolatos tudnivalókat.

Csecsemőgondozási díj

A CSED, azaz a csecsemőgondozási díj ezen a néven, ebben a formában egy 2015. január 1-től létező pénzügyi ellátás, ami a korábbi TGYÁS-t, azaz a terhességi gyermekágyi segélyt váltotta fel.

A csecsemőgondozási díj (CSED) biztosítási jogviszonyhoz kötött, gyermek születése esetén járó pénzügyi ellátás. A csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár.

csecsemőgondozási díj

Ki jogosult CSED-re?

A csecsemőgondozási díjra az a nő jogosult, aki a gyermek megszületését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke:

  • a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül születik, vagy
  • a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül születik.

A CSED-re viszont nemcsak a szülő nő, az édesanya jogosult, helyette más is igényelheti, és lehet CSED jogosult. Csecsemőgondozási díjra jogosult lehet még a vér szerinti apa, a gyám, az örökbefogadó szülő. Utóbbi esetekről az 1997. évi LXXXIII. törvény csecsemőgondozási díjról szóló része részletesen rendelkezik.

A csecsemőgondozási díj mellett nem lehet munkát vállalni, ugyanis a csecsemőgondozási díjra való jogosultság megszűnik, ha a biztosított bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat. Ez alól csupán a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony jelent kivételt.

Meddig jár a CSED?

A csecsemőgondozási díj folyósítása a szülési szabadsággal van összefüggésben. A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár. Lássuk mennyi szülési szabadság jár neked édesanyaként, ezt mikortól veheted igénybe, és meddig jár a CSED.

Édesanyaként 24 hetes szülési szabadság jár, amiből 2 hetet kötelező igénybe venni. A szülési szabadságot akár a szülés előtt is kiveheted, de legkorábban a szülés várható időpontja előtt 4 héttel kezdheted meg a szülési szabadságot, legkésőbb pedig értelemszerűen a szülés időpontjától.

Ebből következik, hogy a CSED jogosultság leghamarabb 4 héttel a szülés várható időpontja előtt, de legkésőbb a szülés napjától kezdődik. Ha a gyermek koraszülött, akkor a szülési szabadság első napjától vagy jogosult CSED-re.

A csecsemőgondozási díj legfeljebb a gyermek születését követő 168. napig jár. Koraszülés kapcsán ettől eltérő a szabályozás, mert ilyenkor figyelembe veszik a koraszülött gyermek kórházi ápolását is.

A CSED számítása

A CSED számítása kapcsán sok eset fennáll, de nagyon leegyszerűsítve az esetek többségében a CSED számításának alapja a korábbi jövedelem mértéke, vagyis annak a NAV-hoz is bejelentett jövedelemnek a mértéke, amit a szülési szabadság kezdetén kerestél.

A CSED számítása pontosan így hangzik: a csecsemőgondozási díj összegének megállapításánál jövedelemként kizárólag az ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszonyban elért, a személyijövedelemadó-előleg megállapításához, az állami adóhatósághoz bevallott, társadalombiztosítási járulékalapot képező jövedelmet lehet figyelembe venni.

CSED számítása

Amit a CSED számítása kapcsán még fontos tudni, hogy a CSED számításához alapul szolgáló jövedelem csak akkor vehető figyelembe, ha a szülési szabadságot megelőzően rendelkezel legalább 180 nap folyamatos biztosítási jogviszonnyal. Ha ez a feltétel nem áll fenn, akkor a minimálbér kétszeresének a harmincad része lesz a CSED naptári napi alapja.

A CSED összege

Az előző bekezdésben megnéztük, hogy a CSED számítása során milyen jövedelmet kell/lehet alapul venni, amiből aztán a CSED összege kialakul. A CSED összege ugyanis nem más, mint ennek a jövedelemnek bizonyos százaléka. Egészen pontosan:

A csecsemőgondozási díj naptári napi összege 2021. június 30-ig a naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70%-a, 2021. július 01-től 100%-a.

Fontos tudni: a CSED személyi jövedelemadó köteles bruttó összeg, az adókedvezmények figyelembevételével a személyijövedelemadó-előleget az ellátást megállapító szerv levonja.

A csecsemőgondozási díj után társadalombiztosítási járulékot viszont nem kell fizetni!

A CSED igénylése

Ha jogosult vagy a CSED-re, akkor be kell nyújtani a csecsemőgondozási díj iránti kérelmet ahhoz, hogy pozitív elbírálás után a neked megítélt CSED összegét folyósítsák. A CSED igényléséhez ki kell tölteni egy nyomtatványt. Ezt a Magyar Államkincstár Egészségbiztosítás Pénzbeli Ellátás oldalán a nyomtatványok között megtalálod. A csecsemőgondozási díj  igényléséhez a Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához elnevezésű nyomtatványt kell kitöltened.

Ha egyéni vállalkozó esetleg őstermelő vagy, akkor az Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, örökbefogadói díj, baleseti táppénz igényléséhez elnevezésű nyomtatványt kell kitöltve leadni.

A kitöltött kérelmet a munkáltatónál kell leadni a biztosítási jogviszony alatt és annak megszűnése után is. Ha esetleg a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, akkor a kérelmet a volt munkáltató székhelye szerint illetékes, ez ügyekben eljáró Kormányhivatalhoz kell leadni.

Egyéni vállalkozók és őstermelők szintén a Kormányhivatalhoz adhatják le elektronikus úton a kérelmüket.

Ha szülés előtt kérelmezed a csecsemőgondozási díjat, akkor a kérelem mellé biztosan mellékelni kell a terhesállományba vételt igazoló orvosi igazolást vagy ennek hiányában a várandósgondozási könyv másolatát. Amint a gyermek megszületett, a születési anyakönyvi kivonatának másolatát is be kell nyújtani.

Ha szülés után adod be a CSED igénylést, akkor a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát kell csatolni a kérelemhez, ha a kérelmet a társadalombiztosítási kifizetőhelynél adod le. Ha mindezt a kormányhivatalban intézed, akkor erre nincs szükség.

A CSED kérelem mellé szükséges csatolmányokról mindig tájékozódj!

Gyakori kérdések a csecsemőgondozási díjjal kapcsolatban

Bár a CSED jogosultsága, számítása, és összege kapcsán a legfontosabb, a legtöbbeket érintő tudnivalókat bemutattuk, de vannak kérdések, amik ennek ellenére sokakban felmerülhetnek. Lássuk milyen gyakori kérdések szoktak felmerülni a csecsemőgondozási díjjal kapcsolatban.

Visszamenőlegesen lehet igényelni a csecsemőgondozási díjat?

Igen, de csak az igénybejelentés napjától visszamenőleg maximum 6 hónapra lehet érvényesíteni a csecsemőgondozási díj iránti igényt.

Milyen rendszerességgel folyósítják a csecsemőgondozási díjat?

A csecsemőgondozási díjat havi rendszerességgel, havonta egyszer folyósítják. A CSED kifizetésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 10. napja.

Milyen formában folyósítják a csecsemőgondozási díjat?

A CSED folyósítása történhet postai úton készpénzben vagy bankszámlára való utalással. Erről te, mint igénylő a kérelmezés során nyilatkozhatsz.

A cikk a 2021. szeptember 15-én hatályos jogszabályok alapján készült.

Fotó: www.shutterstock.com