Babablog

A vércsoport öröklődés szabályai

A vércsoport öröklődés szabályai alapján meghatározható, hogy a születendő gyermek milyen vércsoportú lehet. Négyféle vércsoport létezik: A, B, AB és 0.

A vércsoport öröklődés szabályai határozzák meg a születendő gyermek vércsoportját. Vajon ha az édesanya A vércsoportú és az édesapa B vércsoportú, akkor az újszülött lehet 0 vércsoportú? A vércsoport öröklődés szabályai pontosan az ilyen kérdésekre adnak választ.

Az AB0 vércsoportrendszer

A vér kategorizálásához jelenleg számos vércsoportrendszer létezik. Ezek a vércsoportrendszerek a vérben lévő fehérjék alapján kategorizálják a vért. Az AB0 vércsoportrendszer az egyik, ha nem a legismertebb rendszer a vér kategorizálásához.

Az AB0 rendszerben négyféle vércsoport, azaz 4 fenotípus létezik:

 • A vércsoport,
 • B vércsoport,
 • AB vércsoport,
 • 0 vércsoport.

A vércsoport típusa megmutatja, hogy milyen antigén van jelen a vörösvértesten. Az antigének azok az anyagok, amelyek meghatározzák, hogy a szervezet milyen immunválaszt ad, milyen ellenanyagokat termel.

Az A vércsoportú személy vörösvértestén A antigén, a B vércsoportú személy vörösvértestén B antigén, az AB vércsoportú személy vörösvértestén A és B antigén is található. A 0 vércsoportú személyeknél a vörösvértesteken nincs antigén.

Ha az ellenanyagok, antitestek oldaláról vizsgáljuk a vércsoportokat, akkor azt látjuk, hogy:

 • az A vércsoportú személyek vérében anti-B antitest,
 • a B vércsoportú személyek vérében anti-A antitest,
 • a 0 vércsoportú személyek vérében anti-A és anti-B antitest is van.

Az AB vércsoportú személyeknél viszont a vérben nincs ellenanyag.

Transzfúzió esetén optimális esetben mindenki csoportazonos vért kap. Akut életveszély és csoportazonos vörösvérsejt készítmény hiánya esetén ettől el lehet térni: a 0 vércsoportú ember mindenkinek adhat vért, az AB vércsoportú ember pedig bárkitől kaphat vért.

A vércsoport öröklődés szabályai

Minden vércsoportot két génvariáció határoz meg, az egyik az anyától származik, a másik az apától. A vércsoportok öröklődését egy testi kromoszómához kötött gén három allélja határozza meg. Ezek az IA, IB, I0. A három allél közül az IA és az IB a dominánsak az I0-val szemben. Az IA és az IB találkozásakor viszont kodominancia lép fel, azaz a két allél egyike sem tudja érvényesíteni a tulajdonságait a fenotípuson a másik alléllal szemben. Ennek a kodominanciának az eredménye, hogy mindkét tulajdonság közösen jelenik meg.

A három allél közötti erőviszonyok miatt bár 4 vércsoport, azaz 4 fenotípus létezik, de 6 genotípust lehet megkülönböztetni. Lássuk a 6 genotípust:

 • Az A vércsoportú személyeknél a genotípus lehet: IAIA vagy IAI0
 • A B vércsoportú személyeknél a genotípus lehet: IBIB vagy IBI0
 • Az AB vércsoportú személyeknél a genotípus lehet: IAIB
 • A 0 vércsoportú személyeknél a genotípus lehet: I0I0

A vércsoport öröklődés szabályai tehát alapvetően a három allél erőviszonyain alapulnak. Ezek határozzák meg, hogy a születendő gyermek milyen vércsoportú lesz.

Vércsoport meghatározás táblázat

A vércsoport meghatározás táblázat abban segít, hogy megmutatja, hogy attól függően, hogy az anya és az apa milyen vércsoportú, a születendő gyermek milyen vércsoportot örököl. Nézzünk egy példát az alábbi vércsoport meghatározás táblázatból, hogy érthető legyen a vércsoport öröklődés szabálya.

Példa: Az anya A vércsoportú, az apa pedig B vércsoportú. A táblázat szerint a gyermek A,B,AB és 0 vércsoportú is lehet. Miért? Azért, mert az anyai A vércsoport jelenthet IAIA vagy IAI0 genotípust is, az apai B vércsoport jelenthet IBIB vagy IBI0 genotípust is. A születendő gyermek vércsoportjának kiderítéséhez a kétféle anyai és a kétféle apai genotípusok találkozását kell megnézni. Az eredmény lehet:

 • IAIB genotípus, ami AB vércsoportot jelent,
 • IAI0 genotípus, ahol az IA allél dominál, így A vércsoport lesz,
 • IBI0 genotípus, ahol az IB allél dominál, így B vércsoportot lesz,
 • I0I0 genotípus, ami 0 vércsoportot jelent.

vércsoport öröklődés szabályai

A vércsoport öröklődés szabályait a DNS vizsgálat elterjedése előtt széles körben alkalmazták az apasági vizsgálatokhoz. A vércsoportok öröklődése valójában nem annyira az apaság igazolására, inkább annak kizárására alkalmas. Így például ha az anya és az apa is AB vércsoportú, akkor a gyermek nem lehet 0-s vércsoportú,. Ha az újszülött mégis 0 vércsoportú, akkor az apaság kizárható.

Az Rh vércsoportrendszer

Az Rh vércsoportrendszer az emberi vér kategorizálásának egy szintén ismert módja. Az Rh-faktor, teljes nevén a Rhesus-faktor a vörösvértestek felszínén található, antigén sajátságú fehérje. Az antigének felelősek a szervezet ellenanyag termeléséért.

Az Rh-rendszerben 50 antigént azonosítunk, amelyből az egyik a D antigén. Az Rh+ vércsoport és az Rh- vércsoport a D antigén meglétére vagy éppen hiányára utal. Az Rh+ vércsoportnál a D antigén jelen van, az Rh- vércsoportban a D antigén hiányzik.

Az Rh+ és az Rh- tulajdonságok között domináns-recesszív erőviszony van, az Rh+ dominálja az Rh- tulajdonságot. Ezért az Rh vércsoport öröklődés szabályai az alábbiak szerint alakul:

rh vércsoport táblázat

A várandósság során az Rh vércsoportra különösen odafigyelnek, ugyanis ez okozhat problémákat abban az esetben, ha az édesanya Rh- a gyermek pedig Rh+ vércsoportú. Szüléskor a két különböző vér keveredik, így az anya szervezetében megindul az ellenanyag termelés, a D antitest termelése. Ez az ellenanyag a szülés után is megmarad az édesanya szervezetében. Ez pedig azért gond, mert ha a következő terhesség során a gyermek Rh+ vércsoportú, akkor az anya szervezetében lévő D antitest a méhlepényen keresztül eljuthat a magzathoz és károsíthatja a vörösvértestjeit. Szerencsére ilyen helyzetekre létezik megoldás, mégpedig az anti-D injekció.