Állásajánlatok - adatvédelmi tájékoztatás

Adatvédelmi tájékoztatás a hr@brendon.hu e-mail címre elektronikusan beküldött illetve áruházainkban személyesen leadott pályázati anyagokkal kapcsolatban

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pályázat során a Brendon Gyermekáruházak Kft. (Cg. 01-09-265559, székhely: 1139 Budapest Váci út 99, a továbbiakban, mint „Brendon” illetve mint „adatkezelő”) rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (az önéletrajzban feltüntette személyes adatok, e-mail cím, telefonszám, motivációs levél, kísérőlevél, fénykép, a továbbiakban összefoglalóan: „Pályázat”) a Brendon a hatályos jogszabályoknak megfelelően, szigorúan bizalmasan kezeli és kizárólag a pályázó felvételi kérelmének elbírálására és munkatársak kiválasztására használja fel. A Pályázathoz az adatkezelő HR osztályán dolgozó kijelölt munkavállalók, valamint a Pályázattal érintett terület vagy áruház vezetője fér hozzá.

Pályázatok beküldése és ezáltal a személyes adatok rendelkezésre bocsátása önkéntesen történik. A Pályázat postai úton vagy hr@brendon.hu email címre elküldésével, illetve személyes átadásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Brendon az itt megjelölt célra a személyes adatokat a meghirdetett pozíció betöltésével összefüggésben kezelje és ezen adatkezelést elfogadja. Az adatkezelés célja a pályázatok elbírálása, munkatársak kiválasztása. A Brendon a részére megküldött önéletrajzokat és személyes adatokat azok beérkezésétől számított egy évig 6 hónapig tárolja tárolja és azokat a jövőben hasonló pozícióra meghirdetett álláspályázatok során ismét értékelheti (így például, ha a kiválasztott munkatárs munkaviszony a próbaidőben megszüntetésre kerül). A konkrét kiválasztási folyamat lezárását követő időszakban a Pályázó személyes adatait – ellenkező kérés hiányában – a Brendon jogos érdeke alapján kezeli, hasonló pozíciók beöltése céljából. Kérjük, hogy amennyiben az a kérése, hogy Pályázatát csak egy konkrét álláshirdetés kapcsán vegyük figyelembe, ezt jelezze a kísérő levelében, ebben az esetben személyes adatait a kiválasztási folyamat lezárásakor töröljük. Ennek hiányában vélelmezzük hozzájárulását és személyes adatait egy évig tároljuk.

Amennyiben nem konkrét állásajánlatra jelentkezik, csupán általános jelleggel, úgy az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Brendon az Ön hozzájárulása alapján (mely az általános pályázat elküldésével teljesül) azok beérkezésétől számított 6 hónapig kezeli, üres pozíciók betöltése céljából.

A Brendon, mint adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatokat fizikailag és elektronikus formában is biztonságosan, a technológia adott állásának megfelelő biztonsági szinten őrzi.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy tárolunk-e, és ha igen, akkor milyen adatokat tárolunk Önre vonatkozóan. Bármikor kérheti az adatok helyesbítését, módosítását, az adatkezelést korlátozhatja, az ellen tiltakozhat és természetesen bármikor kérheti, hogy adatbázisunkból az Ön adatait töröljük. Amennyiben meggyőződtünk arról, hogy a kérés az arra jogosulttól származik, a kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.

Az adatkezelési szabályok megsértése, vita vagy panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; honlap cím: www.naih.hu e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz (Fővárosi Törvényszék) fordulhat.